Verhuur- en betalingscondities

Jumpzz Bruinisse V.O.F. in Bruinisse

 • Onder huurder wordt verstaan degene die de verhuurgoederen heeft gehuurd. En het online reserveringsformulier heeft ingevuld.
 • Onder verhuurder wordt verstaan ‘Jumpzz attractieverhuur’ Wilgenstraat 6, 4307 DA Oosterland of een van de medewerkers van dit bedrijf.
 • Huurder verklaart hiermede handelingsbekwaam te zijn, en zorg te dragen voor betaling. Object van deze overeenkomst: Deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van gebruiksvoorwerpen welke zijn omschreven in de factuur en/of pakbon.
 • Levering en retourneren: De huurder dient zelf het gehuurde bij de verhuurder op te halen en na beëindiging van de verhuurtermijn aan de verhuurder terug te geven, tenzij tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder zal bezorgen en/of retour halen. De gehuurde goederen mogen niet aan derden worden doorverhuurd zonder toestemming van verhuurder. Het halen en retour brengen door de huurder is voor eigen risico van de huurder. Bij bezorgen en/of retourhalen door de verhuurder worden transportkosten in rekening gebracht. Tarieven op aanvraag. Bij transport, opbouwen, afbreken enz. wordt buiten de transportkosten ook arbeidsloon en (werk)tijden berekend.De attractie kan in overleg de dag voor de huurdatum worden afgehaald. In geval van bezorging brengen wij bezorg en reiskosten in rekening.
  U dient de attractie na de huurperiode voor 9.30 uur terug te brengen.
  In onderling overleg kan in bepaalde gevallen hiervan worden afgeweken.
  U dient zelf zorg te dragen voor een verlengsnoer, deze kan echter eventueel bij ons gehuurd worden.
 • Controle op goede staat van de gebruiksgoederen: De huurder wordt geacht, direct na ontvangst of tenminste binnen 5 uur, het gehuurde op gebreken of juiste aantal te hebben gecontroleerd. Eventuele manco’s, gebreken of andere klachten moeten op moment van bezorging of afhaaldatum binnen 5 uur na bezorgen/ophalen telefonisch aan Jumpzz attractieverhuur 0111 – 40 89 28 worden gemeld. Gebruik van deze goederen heft het recht op reclameren op.
 • Duur van overeenkomst: Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum vermeld op de factuur of pakbon. Bij het vaststellen van de tijdsduur van dit verhuurcontract geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag
 • Legitimatie: de huurder dient bij levering een copy van rijbewijs of paspoort te overleggen.
 • Afrekening: Rekeningen moeten vooraf worden voldaan, tenzij met de verhuurder anders overeengekomen. De verhuurder blijft ten alle tijden eigenaar van de verhuurde goederen. Bij annuleren van een overeenkomst worden kosten in rekening gebracht. Alle bedragen vermeld in offertes en prijslijsten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
 • Verplichtingen huurder: De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. De huurder is aansprakelijk voor vermissing, breuk, beschadiging door weersinvloeden e.d. Bij constatering hiervan wordt naast de huurprijs de vervangingswaarde berekend.
 • De huurder is verplicht alles in goede staat en schoon terug te bezorgen. Springkussens en andere attracties moeten zand en afvalvrij teruggebracht worden.. Wordt het springkussen vuil afgeleverd, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. Bij retour verwachten wij dat de attractie in dezelfde staat verkeert waarop u hem heeft meegenomen. De huurder is aansprakelijk voor schade die door de huurder dan wel door derden wordt toegebracht aan het materiaal. Onder schade en/of tekortkomingen verstaan wij onderstaande zaken:
  Slecht of nauwelijks opgevouwen luchtkussens: brengen wij € 35,- ex. btw in rekening.
  Bij beschadiging aan attractie en/ of het ontbreken van materiaal van attractie brengen wij de kosten in rekening die de leverancier voor de herstelwerkzaamheden rekent.
  Bij scheuren en of gaten in het springkussen brengen wij de kosten in rekening die de leverancier voor de herstelwerkzaamheden rekent.
 • Elke attractie die u huurt moet begeleid worden door een begeleider van minimaal 16 jaar.
 • Aansprakelijkheid
  Jumpzz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en of letsel bij personen bij het gebruik van de materialen en of luchtkussens.
  Huurder is verantwoordelijk voor de materialen tijdens de gehele periode die op de overeenkomst vermeld staat.

  Jumpzz is verantwoordelijk voor het voldoen aan de veiligheidseisen en het onderhoud van de materialen.

 • Aansprakelijkheid Huurder/Deelnemer
  Ieder neemt voor eigen risico deel aan de activiteiten. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel berokkend aan deelnemers en/of hun eigendommen. Bij alle attracties dienen de informatieborden duidelijk geplaatst te zijn bij de ingang/begin van de attractie. Op deze borden wordt duidelijk weergegeven dat:
  – de attractie te betreden is op eigen risico
  – Het verboden is om op de randen/wanden van een kussen te gaan zitten om gevaarlijke situaties te voorkomen.
  – Het verboden is om eten en drinken mee te nemen op de attractie
  – De schoenen uitgedaan moeten worden tijdens het gebruik van de attractie

  Voorbeeld van het informatiebord:

informatiebord-springkussens-en-attracties-veiligheid

 • Bij niet tijdige betaling bent u in gebreke en rente verschuldigd. Bij betaling na 30 dagen zijn wij genoodzaakt het uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder.
 • Annulering van de overeenkomst:
  Bij annuleren minstens 1 week voor huurdatum
  > wordt 030% in rekening gebracht
  Bij annuleren binnen de week van huurdatum
  > wordt 050% in rekening gebracht
  Bij annuleren 1 dag voor huurdatum of op de dag zelf
  > wordt 100% in rekening gebracht

  Bij de huur voor Koningsdag vragen wij u om een aanbetaling te doen voor uw reservering. Indien u de overeenkomst annuleert kunnen wij genoodzaakt zijn om deze aanbetaling niet te retourneren.

 • Bij zeer slecht weer:
  Jumpzz Bruinisse is niet verantwoordelijk om een alternatief aan te bieden, zowel op het gebied van materialen als locaties.
  Bij niet doorgaan door slecht weer zal het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

 • De boeking gaat pas in na het accepteren van deze overeenkomsten door de huurder. Deze optie zit standaard in het online aanvraagformulier.

PRIJSWIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN